Dịch vụ khai thuê hải quan tại Hồ Chí Minh


 • Global Moderator

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ khai thuê Hải quan đối với tất cả các loại hình khai báo Hải quan hiện nay, như:
  -Hàng hóa xuất nhập khẩu Kinh Doanh
  -Hàng hóa tạm xuất tái nhập
  -Hàng hóa quá cảnh
  -Hàng hóa xuất nhập khẩu đầu tư có thuế, miễn thuế
  -Hàng hóa xuất nhập khẩu gia công
  -Hàng hóa xuất nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
  -Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
  -Hàng hóa tạm nhập tái xuất
  Các dịch vụ Hải quan của chúng tôi:
  -Tra cứu mã HS cho hàng hóa xuất nhập khẩu
  -Tra mã số thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu
  -Soạn tờ khai hải quan xuất nhập khẩu
  -Đăng kí tờ khai hải quan
  -Sửa tờ khai hải quan (nếu có)
  -Nộp bản giấy tờ khai Hải quan và kết quả thông quan
  -Thay mặt khách hàng nộp thuế và các loại chi phí

  Liên hệ 0912575859Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.