QUY TRÌNH - HỒ SƠ - THỦ TỤC CẤP C/O TẠI P. QLXNK BCT TẠI TP. HCM • Lựa chọn nơi đăng ký đề nghị cấp C/O lần đầu tại các Phòng QL XNK khu vực của Bộ công thương.
  Trường hợp xin cấp C/O tại nơi khác với đăng ký:
  Xuất trình Công văn đề nghị cấp C/O tại tổ chức cấp C/O mới

  • Giấy xác nhận không nợ chứng từ và không vi phạm các quy định về cấp C/O.
   Doanh nghiệp xin cấp C/O lần đầu phải nộp bộ hồ sơ thương nhân gồm:
  1. Đăng ký mẫu chữ ký của người ký C/O.
  2. Mẫu con dấu do công an cấp.
  3. Danh mục cơ sở sản xuất.
  4. Bản sao y giấy chứng nhận ĐKKD.
  5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký MST (nếu có).

  Hồ sơ đề nghị cấp C/O tại P. Quản lý Xuất nhập khẩu - Bộ công thương:
  Hồ sơ xin cấp C/O đối với các sản phẩm mới xuất lần đầu.
  Các quy định về lưu trữ hồ sơ xin cấp C/O.
  Quy trình cấp C/O tại Phòng QL XNK tại Tp. Hồ Chí Minh.

  Thủ tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp C/O và trả form C/O đã ký tại P. QLXNK.

  Quy trình - Hồ sơ - Thủ tục cấp C/O tại P. QLXNK BCT tại Tp. HCM dành cho các form mẫu C/O theo Hiệp định thương mại tự do FTA như: C/O mẫu D, mẫu E, form AK, form AJ, VJ, VC, AANZ, AI....
  Mời tham khảo
  : - Giấy Chứng nhận Xuất xứ hàng hóa - Certificate of Origin - C/O.

  • Văn bản pháp luật hướng dẫn về Xuất xứ hàng hóa C/O.
  • Cách tính toán hàm lượng RVC và lập Bảng kê khai NPL sản xuất sản phẩm XK.
  • Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại tự do FTA.


 • Từ 02/01/2015, áp dụng Mẫu C/O mẫu D form mới. Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 V/v thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Sửa đổi quy định cấp C/O đối với hàng hóa thuộc ASEAN, trong đó, có một số thay đổi đáng chú ý về thủ tục cấp và kiểm tra C/O như sau: - Ngoài các trường hợp như quy định trước đây, C/O còn có thể được cấp trước thời điểm xuất khẩu nếu đáp ứng các quy tắc xuất xứ. - Bổ sung thêm quy định về ghi giá trị FOB trên Mẫu C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng. - Thay đổi Mẫu C/O mẫu D. Thông tư có hiệu lực từ 02/01/2015.