HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC XIN CẤP C/O TẠI VCCI  1. Các bước cần thiết thực hiện trước khi làm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại VCCI:
  • Bước 1: Kiểm tra xem sản phẩm có xuất xứ thuần túy (xuất xứ toàn bộ) theo quy định phù hợp hay không. Nếu không, chuyển sang bước 2.
  • Bước 2: Xác định chính xác mã số HS của sản phẩm xuất khẩu (4 hoặc 6 số H.S đầu là cơ sở để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định).
  • Bước 3: Xác định nước nhập khẩu hàng hóa mà quốc gia đó đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam/ASEAN và/hoặc cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan GSP hay không. Nếu có, chuyển sang bước 4.
  • Bước 4: Kiểm tra xem sản phẩm xuất khẩu có thuộc danh mục các công đoạn chế biến đơn giản (không đầy đủ) theo quy định phù hợp hay không. Nếu có, sản phẩm đó sẽ không có xuất xứ theo quy định. Nếu không, chuyển tiếp sang bước 5.
  • Bước 5: So sách thuế suất để chọn mẫu C/O (nếu có) để đề nghị cấp nhằm đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được hưởng mức ưu đãi thuế nhập khẩu thấp nhất.
  • Bước 6: Kiểm tra xem sản phẩm xuất khẩu đáp ứng quy định xuất xứ phù hợp hay không. VD: EU – Annex 13, Thụy Sỹ - Annex 4, ATIGA – Annex 3
  • Bước 7: Nếu sản phẩm chưa đáp ứng quy định phù hợp tại bước 6, vận dụng các điều khoản đặc biệt sau: - Quy định vi phạm cho phép (Derogation/Tolerance/De Minimis) đối với các nguyên vật liệu hoặc bộ phận không có xuất xứ.
  • Quy định cộng gộp song phương.
  • Quy định cộng gộp khu vực.
  • Quy định cộng gộp khác và/hoặc các quy định mở rộng liên quan khác.
  1. Đăng ký hồ sơ thương nhận tại VCCI:
   Lập và nộp 1 bộ hồ sơ thương nhân cho Tổ chức cấp C/O đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu. Hồ sơ thương nhân bao gồm:
  • Thông tin của thương nhân, đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân, và danh sách các cơ sở SX của thương nhân (Phụ lục 1).
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu với cơ quan công an.
  1. Hồ sơ đề nghị cấp C/O mới tại VCCI:
  • Chứng từ xuất khẩu trong bộ hồ sơ xin cấp C/O form A, C/O form B, form Certificate...
  • Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 2).
  • Phiếu ghi chép (Phụ lục 3).
  • Bản sao tờ khai hải quan xuất khẩu.
  • Các bản C/O đã được khai đầy đủ, đúng quy định (thông thường là 1 bản chính và 3 bản copy).
  • Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn thương mại.
  • Bản sao B/L hoặc AWB hoặc chứng từ vận tải khác.
  • Chứng từ chứng minh nguồn gốc trong hồ sơ xin cấp C/O mẫu A, C/O mẫu B, Giấy chứng nhận...
  • Chứng minh hàng hóa có xuất xứ thuần túy/toàn bộ: Doanh nghiệp khai theo mẫu bảng kê BK11 hoặc/và BK12 hoặc/và BK13 (Phụ lục 11).
  • Chứng minh hàng hóa có xuất xứ không thuần túy: Bảng kê nguyên vật liệu theo mẫu phù hợp (Phụ lục 11) và bản sao các chứng từ mua nguyên vật liệu như tờ khai hải quan nhập khẩu và/hoặc hóa đơn mua nguyên vật liệu và/hoặc các chứng từ khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
  • Một số chứng từ khác (nếu cần hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng): Giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận khai thác, …
  1. Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O do bị mất hoặc trả lại C/O cũ do sai sót về nội dung: - Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 2).
  • Phiếu ghi chép và Giấy biên nhận (Phụ lục 3).
  • Các bản C/O đã được khai đầy đủ, đúng quy định (thông thường là 1 bản chính và 3 bản copy).
  • C/O cũ đã được cấp (trả lại C/O cũ) hoặc bản COPY C/O (đối với các trường hợp C/O bị thất lạc).
  • Các chứng từ chứng minh lý do đề nghị cấp lại C/O như: Yêu cầu của khách hàng, ngân hàng, các bên liên quan về thay đổi nội dung trên C/O hoặc C/O bị mất.
  1. Khai C/O do VCCI cấp qua mạng: Sau khi doanh nghiệp đăng ký hồ sơ thương nhân, được cấp mã đơn vị, và được cấp C/O, dữ liệu về thương nhân sẽ được VCCI upload trên trang web của VCCI.
   Các lô hàng tiếp theo, doanh nghiệp có thể truy cập vào http://kekhai.covcci.com.vn/ để khai C/O qua mạng, hoàn tất hồ sơ và nộp sồ sơ đề nghị cấp C/O tại tổ cấp C/O phù hợp.

  Để khai C/O qua mạng, doanh nghiệp truy cập http://kekhai.covcci.com.vn/​, click KHAI BÁO C/O ONLINE.
  Tại cửa sổ KHAI BÁO C/O ONLINE, doanh nghiệp khai mã số thuế vào dòng MST (username); đối với doanh nghiệp khai báo C/O online lần đầu, mật khẩu sẽ là mã số thuế của doanh nghiệp. Sau khi nhập username và mật khẩu thành công, doanh nghiệp có thể đổi mật khẩu và khai báo C/O qua mang theo hướng dẫn.

  1. Xin xét giảm chứng từ nguyên phụ liệu trong hồ sơ đề nghị cấp C/O (Phụ lục 12):
   Việc xét giảm chứng từ nguyên phụ liệu được áp dụng đối với doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, xuất khẩu với số lượng, quy mô sản xuất lớn, có uy tín, và số lượng cấp C/O nhiều trong các năm qua; chưa vi phạm lần nào các quy định chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu; và xuất khẩu các mặt hàng không thuộc diện nhạy cảm mà các nước đang điều tra và/hoặc áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp …

  2. Quy trình cấp C/O tại VCCI:
   Dịch vụ làm Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form A, C/O Form B, CERTIFICATE

  • Giấy chứng nhận, C/O Form ICO tại VCCI. Các biểu mẫu xin C/O form A, B, giấy chứng nhận... tại VCCI. Bấm vào link bên dưới để tải về.
  • Đơn đề nghị cấp C/O form A, B, Certificate...
  • Hồ sơ thương nhân khi xin C/O tại VCCI
   . - Phiếu ghi chép về hồ sơ xin C/O tại VCCI.
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢM CHỨNG TỪ TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TẠI VCCI.
  • Đơn đề nghị cấp lại C/O do bị mất hoặc xin đổi C/O.
  • Mẫu Giấy chứng nhận - CERTIFICATE.
  • BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG theo quy tắc xuất xứ KHÔNG ưu đãi về tiêu chí Chuyển đổi mã số hàng hóa.
  • BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG theo quy tắc xuất xứ KHÔNG ưu đãi về tiêu chí Tỷ lệ phần trăm của giá trị.
  • BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG theo quy tắc xuất xứ GSP của EU/Switzerland/Norway/Turkey về tiêu chí Chuyển đổi mã số hàng hóa.
  • BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG theo quy tắc xuất xứ GSP của EU/Switzerland/Norway/Turkey về tiêu chí Tỷ lệ phần trăm của giá trị.
  • BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG theo quy tắc xuất xứ GSP của Canada.


 • Từ 01/06/2018, khai báo C/O tại VCCI sẽ chuyển sang khai trên phần mềm COMIS http://comis.covcci.com.vn/ ( http://hstn.covcci.com.vn/ )
  Quý doanh nghiệp chú ý!
  Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua các số máy sau:

  • Doanh nghiệp cấp C/O tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An liên hệ số máy: 1900.545407 hoặc 0243.576.5146

  • Doanh nghiệp cấp C/O tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Tiền Giang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hòa liên hệ số máy: 0243.576.5146 (ấn số 1)

  • Doanh nghiệp có nhu cầu mua Chữ ký số xin liên hệ số máy: 093.464.9889

  Hiện tại, đường link trang web COMIS của VCCI như sau: comis.covcci.com.vn hoặc hstn.covcci.com.vn

  Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt Firefox 49 và máy tính phải được cài java applets plugin