Nhập máy khoan điện cầm tay - hs 84672100  • Ace cho mình hỏi, nhập máy khoan điện cầm tay - hs 84672100 giờ phải nộp HQ những giấy tờ ktra chuyên ngành gì để TQ ạ? Thx alk

    REP:

    Máy khoan điện cầm tay mã hS 8467.21.00 cần KTCL theo quyết định 3482 của BKHCN khi nhập khẩu nhé.