xuất khẩu đá dăm kích thước 10-20mm - xuất đi bangladet • DN chúng tôi (DN nội địa - mua thương mại đá dăm kích thước 10-20mm đã qua chế biến) để xuất khẩu đi Bangladet. Chúng tôi muốn hỏi: trong trường hợp, chúng tôi có đủ hồ sơ giấy tờ ( Hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, Hóa đơn VAT, Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán) thì khi xuất khẩu, bộ hồ sơ của chúng tôi cần những giấy tờ gì? 1 - mặt hàng này có phải xin giấy phép xuất khẩu không? 2 - chúng tôi có phải làm kiểm tra tiêu chuẩn xuất khẩu cho mặt hàng này ko? làm thủ tục tại đâu? bộ hồ sơ cần những gì? (kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ lý hóa)

  REP:

  Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  Căn cứ điều 4 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng quy định:

  “Điều 4. Điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu.

  1. Khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 2 của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập, tái xuất).

  2. Khoáng sản có nguồn gốc như sau:

  a) Khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp phép”.

  Căn cứ Danh mục Khoáng sản được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 1 của Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng thì mặt hàng:

  TT

  Danh mục khoáng sản

  Tiêu chuẩn xuất khẩu

  Điều kiện

  4

  Đá hạt (đá vôi, đá hoa…)

  Kích thước cỡ hạt ≤ 20 mm

  Gia công, làm nhẵn bề mặt dùng làm vật liệu trang trí, hoàn thiện

  6

  Đá xây dựng

  Kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm

  Các mỏ không thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

  Như vậy, do công ty không nêu chi tiết về mặt hàng đã dăm nên tuỳ trường hợp, công ty căn cứ vào các quy định trên để thực hiện. Theo đó mặt hàng của công ty chỉ được phép xuất khẩu khi đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 04/2012/TT-BXD và Giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác.

  Căn cứ điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng quy định:

  “Điều 5. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:

  1. Hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan.

  2. Kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của khoáng sản phù hợp với các quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này phải được các phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc tương đương trở lên xác nhận (trừ đá ốp lát, đá phiến lợp, phiến cháy).

  3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản như sau:

  c) Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất khẩu khoáng sản mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán”.

  Như vậy, hồ sơ xuất khẩu mặt hàng cát trắng thực hiện theo quy định trên. Về hồ sơ thủ tục phân tích các chỉ tiêu cơ, lý hoá đề nghị công ty liên hệ Sở xây dựng địa phương để được hướng dẫn chi tiết.