Chơi với người khó tính để có thể nâng cấp chính mình
Chơi với những người có luật để tôn trọng luật
Chỉ có như vậy mới tiếp cận được khách hàng..
Một khi đã đạt chuẩn thì rất dễ thâm nhập thị trường rộng lớn và có giá trị và hiệu quả cao..