bây h gỗ ép được sử dụng rất nhiều trong sản xuất nội thất nhất là bàn làm việc gỗ ép cho các văn phòng