Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
Mr Việt : 0943.064.205