Đợi sang năm sau nhiều mặt hàng nhờ thuế giảm về 0 giảm xuống mức giá hợp lí, dân tình đổ xô đi mua, trong đó có ô tô. khi đó tỉ lệ ô tô trên đầu người có khi 1/1. Chuyển sang nghề kinh doanh xăng có khi lại kiếm nhỉ?