Trang web này của diễn đàn có tích hợp tools cho người tìm kiếm việc làm liên quan không nhỉ?
Việc làm và các hướng nghiệp cho người làm về XNK, giao nhận và logistics, cao hơn nữa là chuỗi cung ứng...