Bill of Lading hay vận tải đơn là chứng từ quan trọng.
Do vậy việc lưu trữ vận chuyển hết sức cẩn trọng.
Một khi mất vận đơn gốc thì kéo theo rất nhiều hệ luỵ liên quan ..
Vì chứng từ thanh toán rất quan trọng ..