vận tải hàng hóa tháng 9/2018 ước tính đạt 139,7 triệu tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và 26,4 tỷ tấn.km, tăng 9,4%. Vận tải hàng hóa quý III ước tính đạt 415 triệu tấn, tăng 11% và 78 tỷ tấn.km, tăng 9,2%, là quý có mức tăng cao nhất kể từ đầu năm.