Nếu Muốn Vận Chuyển Hàng từ Việt Nam Qua Trung Quốc nên dùng dòng xe Dongben X30 tải trọng 1 tấn. thủ tục đơn giản chở hàng kín đáo.