Các sản phẩm dược phẩm đi qua Sân bay Changi bao gồm vắc-xin, thuốc viên và thuốc hộp