Khu vực miền Trung có các cửa khẩu
Cầu Treo
Lao Bảo
La Lay
ChaLo
Na Mèo
Bờ Y

Nhận làm all in Thủ tục hải quan và Logistics