@Nguyen-Kien VN sắp thành bãi rác của các nước nhất là TQ?