Mọi thông tin chi tiết về Dịch vụ cho thuê kho tại Hòa Lạc xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Ms Nhàn: 0911.030.666 – vnll.marketing@gmail.com
Mr Diễm: 0904.861.861
Ms. Hà : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn