Vậy làm sao để hàng hóa của mình có khả năng vào luồng xanh cao hơn hả các đồng chí? Chứ thấy sắc vàng sắc đỏ là thấy kém may mắn rồi