http://ddvt.vn/topic/1437/lương-của-ngành-logistics-tại-việt-nam-nhân-viên-và-quản-lí
Thớt này có chút thông tin