Cám ơn thớt nhé!
Nói chung chiếc gậy quyền lực sẽ là bản quyền.
Mà hệ điều hành thớt đang dùn g là Origin hay Crack đới :)
??