Những tiêu chuẩn để đạt được giấy chứng nhận FDA từng loại sản phẩm
1- Thực phẩm, đồ uống:
Tuân Thủ FDA
Tiêu chuẩn HACCP về Hải Sản và Nước Hoa Quả
Thực Phẩm Đóng Hộp Có Hàm Lượng Axit Thấp
Gắn Nhãn Sản Phẩm
Các Thông Báo Trên Nhãn Thực Phẩm về Sức Khỏe hoặc về, Thành phần, Công dụng
Đánh giá GRAS (Chứng Nhận An Toàn) bao gồm Thành Phần sản phẩm và Thông Báo đến FDA
Tư vấn về các yêu cầu về cGMP
Đánh giá Các Yêu Cầu Chứng Nhận Màu Sắc của FDA
Xác Định Sai Số Cho Phép của EPA và FDA dành cho Thuốc Trừ Sâu
fda la gi

2- Thực phẩm chức năng, thuốc và các loại dược phẩm chức năng
Tuân Thủ: Các Yêu Cầu Về Gắn Nhãn Mác Sản Phẩm
Độ an toàn: Chi Tiết Các Thành Phần
Đăng ký Cơ Sở Sản Xuất & Tuân Thủ Quy Định cGMP
Các thông tin sản phẩm về Cấu Trúc,Chức Năng. Trình Các Thông Báo đến Cục FDA
3- Mỹ phẩm/Dược phẩm làm đẹp
Tuân Thủ: Các Quy Tắc Về Gắn Nhãn Sản Phẩm của FDA
Độ an toàn: Các Đánh Giá Thành Phần
4- Các thiết bị phát điện tử, điện từ, phóng xạ
Phát triển Các Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Hoạt Động, Các Yêu Cầu Chứng Thực & Báo Cáo của FDA
Tuân theo báo cáo sản phẩm điện tử của FDA; Xin Mã Số Gia Nhập FDA