@Thuhien.log said in Thủ tục nhập khẩu nước rửa tay:

áp hoá lãnh sự theo quy đ

Mình đã gửi mail, rất mong nhận được phản hồi