Kim ngạch XNK là thước đo ảnh hưởng kinh tế và chính trị ...