Cứ theo dõi những nước đi đầu về công nghệ logistics
Học và làm được tốt như vậy đã là quá hoàn hảo ...