@Huy-Anh said in LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU ĐƯỢC LỢI NHUẬN TỪ CHUỖI CUNG ỨNG SỐ HÓA?:

Vậy làm thế nào để bắt đầu?
Để đưa các chiến lược này vào thực tế, các doanh nghiệp dẫn đầu đã thực hiện qua các giai đoạn sau:
Tiếp cận các khả năng có thể
Các công ty cần đưa những nhân sự tốt nhất của mình vào làm việc trong môi trường quản trị chuỗi cung ứng số hóa. Đội ngũ phát triển số hóa cần thu thập những ý tưởng đổi mới từ bên ngoài công ty, thậm chí từ những ngành khác về cách đổi mới và đột phá doanh nghiệp thay vì chỉ đơn giản cải tiến các quy trình hiện có.
Việc tham quan, học hỏi những công ty dẫn đầu về công nghệ hoặc các roadshow giới thiệu các công nghệ số hóa mới nhất sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ hiện đại và cách ứng dụng chúng một cách nhanh chóng hơn.
Ưu tiên các cơ hội
Trong số hàng trăm ý tưởng có sẵn, các công ty nên những cái có thể phù hợp và hữu ích, các ứng dụng số hóa có tiềm năng tạo ra những giá trị đáng kể cho kinh doanh và có thể giải quyết các thiết sót về hoạt động. Những ý tưởng mang lại các cơ hội liên quan nhất, khả thi nhất và đem lại nhiều lợi nhuận nhất cần được ưu tiên thực hiện.
Tiến hành thí điểm
Sau tiếp thu công nghệ và xác định ưu tiên, các công ty nên thí điểm quy mô nhỏ một vài ý tưởng đã qua chọn lọc và tinh chỉnh tại các khu vực có mức độ ưu tiên cao của doanh nghiệp và xác định các cơ hội mới phát sinh. Nếu mô hình thí điểm chứng minh được sự thành công và tính ứng dụng đối với các khu vực khác của doanh nghiệp thì công ty có thể triển khai ý tưởng đó trên diện rộng.
Xây dựng hạ tầng để đem lại thành công trên quy mô doanh nghiệp
Thậm chí cả các thí điểm được thiết kế tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu doanh nghiệp không được chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Các công ty cần thường xuyên xây dựng năng lực, hệ thống, cấu trúc và chu trình riêng biệt cho ngành và bối cảnh kinh doanh của mình để có thể đạt được thành công.

Thu được lợi nhuận khi số hóa chuỗi cung ứng ...
Việc số hóa hiển nhiên sẽ có lợi trong việc đưa ra quyết định.. trong việc có dữ liệu chính xác từ đó dự báo để đưa ra bài toán hiệu quả..