Quan hệ nhà cung ứng..
Ai làm chủ chuỗi cung ứng thì các nhà cung ứng chỉ là một mắt xích.
Cho nên hiện nay đa số các công ty lớn dùng nhiều nhà cung ứng và phân việc, phân chia lượng công veeiecj để đảm bảo cạnh tranh giữa các nhà cung ứng và có thêm các giải pháp cũng như nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn