Năm qua, Quảng Ninh đã đón 12,2 triệu lượt du khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Riêng 8 tháng đầu năm nay, khách du lịch đã đạt 10,5 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế đạt 3,7 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm đạt 20,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.