Quản trị luồng hàng đảm bảo hàng hóa lưu thông được thuận lợi đáp ứng đc yêu cầu, giảm tồn kho, tiết kiệm chi phí là công tác quản trị chuỗi cung ứng
Trong đó quản trị quan hệ này để đảm bảo luồng thông tin được liên tục, cập nhật và thuận lợi, đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành hoàn hảo ..
Quan hệ với nhà cung ứng không tốt coi như mất mối