Mức lương cạnh tranh thôi các bạn nhé!
#ngưng ảo tưởng