Tầm nhìn phụ thuộc vào j nhỉ?
Vào kiến thức của nhà quản lí
Vào kinh nghiệm
Vào độ nhanh nhạy với thị trường ..với tư duy tốt ..
hay là gì nhỉ?