tiết kiệm chi phí của từng khâu sẽ tối ưu hóa lợi nhuận