Logistics trong thương mại điện tử
Logistics nói chung..
Nghe thì cho oai nhưng thực chất chỉ là người đưa thư, la anh shipper, là anh chạy hiện trường..
Có những vị trí cv ko đòi hỏi phải có trinh độ cao...