Các công trình dự án nằm rải rác các tỉnh Bắc Trung Nam. Hiện tại hàng siêu trường siêu trọng chủ yếu trong miền Nam thì phải nhỉ?
Một số công ty vận chuyển thiết bị lớn đều tại HCM
Hoặc hai cảng chính là Hải phòng và HCM