@MayDay việc này mình nên học hỏi cách làm các bạn Trung Quốc.