Có ai có bảng giá các phần mềm này không nhỉ?
Để tiện so sánh mức chi phí cho 1 acc tham gia. Hay tính toán theo ?usd/ shipment?