Sau này cả thế giới dùng chung một công nghệ nhỉ?
Liệu có ngày này ko nhỉ?
Khi mà các công nghệ là tương đương, trình độ tương đương...
Lại có thể đa ngôn ngữ...