dịch vụ logistics tại VN còn phải đối mặt với rất nhiều áp lực cạnh tranh