Trong thực tế còn có khái niệm Bẻ Luồng.
Cái này thuộc đội quản lí rủi ro.
Khi "cảm thấy" có vấn đề, họ sẽ bẻ luồng để hải quan thực hiện các nghiệp vụ cần thiết...
Bẻ luồng sẽ tốn thêm phí :)