Cách mạng 4.0, một kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Tuy nhiên ở Việt Nam lại còn quá nhiều thách thức để đón nhận cuộc cách mạng này.