Điều kiện lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại thị trường Việt Nam: Theo như quy định của Bộ Y Tế về quản lý mỹ phẩm nhập khẩu thì các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định pháp luật hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.do đó:

Để mỹ phẩm nhập khẩu được lưu hành tại thị trường Việt Nam gồm 2 bước: làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm tại cơ quan Hải quan; bước tiếp theo là làm thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.