Mã Hs và thủ tục nhập khẩu mật ong

Căn cứ vào các Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì mặt hàngMật ong không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện do đó Công ty có thể mở tờ khai nhập khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thương mại thông thường.

Căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, thì mặt hàng:

Mật ong tư nhiên có mã số thuế thuộc nhóm 0409000000; thuế suất thuế Nk ưu đãi: 10%; thuế suất thuế GTGT: 10%.

Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên có mã số thuế thuộc nhóm 1702902000; thuế suất thuế Nk ưu đãi: 10%; thuế suất thuế GTGT: 10%.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu.

-Căn cứ Danh mục sản phẩm hàng hóa được kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2761/2009/QĐ-BYT ngày 31/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì mặt hàng Mật ong thành phẩm thuộc “Thực phẩm bao gói sẵn sử dụng trực tiếp”, do đó phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu.