Vậy là phải làm Kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy
#kiemtrachatluong
#chungnhanhopquy