Hiện nay Việt nam nhập khẩu nhiều loại gỗ từ Lào, Cam, Nam Phi.
Đủ các loại
và quan trọng nhất là kiểm dịch ..