Mã HS code và thuế nhập khẩu cân điện tử:

Cân điện tử thuộc nhóm 8423. Có thể tham khảo 1 số mã hs code như sau:
8423:. Các loại cân – cân điện tử
8423.10: cân người, sử dụng trong gia đình
8423.10.10: hoạt động bằng điện
8423.10.20: hoạt động không bằng điện
8423.82: có khả năng cân tối đa trên 30kg nhưng không quá 5000kg
8423.82.11: Có khả năng cân tối đa không quá 1000kg
8423.82.19: Loại khác

Thuế nhập khẩu của cân điện tử từ Trung Quốc có C/O form E là 0%

Thuế VAT: 10%