@PHAMPHUHOA
Tốt nhất a nên nhờ một cty tư vấn Luật để thành lập doanh nghiệp.
Thành lập thì dễ.
Vận hành doanh nghiệp có hiệu quả mới là vấn đề.
Anh hỏi như thế tức chưa hẳn có chính ý về mở cty.
A có thể search thêm để biết các quy định mà ngành nghề m dự định mở ..