Có ai tổng hợp lương các vị trí tại Cty VN cũng như các cty Logistics nước ngoài tại VN chưa nhỉ?
Đây là số liệu khá cần thiết để đánh giá về ngành ...