Đúng là phải tuỳ thuộc từng thị trường mà dùng phương thức phù hợp.
Hiện tại một số thị trường rất dễ bị lừa đảo với phương thức trả trước 30% và 70 sau khi nhận hàng..
Các doanh nghiệp sẽ viện cớ để không trả .
Tuy nhiên Việt nam cũng bị nhiều phàn nàn về việc ko giao đúng sp, chất lượng ko đảm bảo ...