Kho hàng ngày càng cần công nghệ hiện đại.
Một số hãng đã áp dụng công nghệ cao trong phân loại..
Như DHL, Amazon, Lazada