Thị trường này gần nhưng khó nhằn nhỉ?
Có bác nào nằm vùng bên SIng thì may ra có nhiều thông tin..