Thị trường bán lẻ đang bị cạnh tranh quyết liệt
Các công ty Việt đang đuối thế ..
Các chuỗi có thương hiệu nước ngoài đang phát triển rất mạnh