Smartlog vừa có thương vụ trên SharkTank..
Hiện nay công nghệ thông tin đang là nguồn lực cũng như hạ tầng trong dịch vụ ..
Có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào CNTT nhưng định giá là 1 vđ nan giải ..